The many clients and their brands I’ve served include:

Toyota/Lexus Europe • Lufthansa • Thomas Cook • Alitalia • Nokia • adidas • DWS • Sanex • Haspa Bank • Blackberry • OTTO • Sennheiser • Duravit • Rabenhorst • BRITA • METRO Group